Skip to main content

ELDRIFTS VISJON

Vi utvikler teknologi for en verden uten forurensning.

Vår historie

Eldrift AS består i dag av et team med høy kompetanse på alle nødvendige fagområder, og jobber aktivt for å realisere Eldrifts visjon.

Vi jobber også tett med kommuner, partnere, leverandører og andre interesseorganisasjoner for å utvikle den beste og mest praktiske løsningen for en utslippsfri bygg- og anleggsnæring.

NMI

Eldrift AS er en del av NMI Group som består av:

 • NMI Group AS
 • NMI Mekaniske AS
 • Scout CCTV AS
 • GB Tech AS
 • Eldrift AS

SIRKULÆRØKONOMI

Verdens naturressurser er i dag under økt press. I følge FN ville vi trenge 2,8 jorder hvis alle i verden brukte like mye ressurser som Europa. Det er derfor avgjørende for vårt klima og miljø at vi bruker ressursene langt mer effektivt og reduserer behovet for å utvinne nye ressurser.

Vi i Eldrift skal bidra ved å ta utgangspunkt i en sirkulær økonomisk tilnærming.

For å oppnå dette må Eldrift:

Utvikle produkter som

 • består av komponenter som allerede er et resultat av resirkulering
 • gi nytt liv til brukte produkter som batteripakker fra elbiler
 • er av høy kvalitet og har lang levetid
 • er enkle å reparere, vedlikeholde og resirkulere
 • er lett å erstatte alle de forskjellige komponentene

Påse at

 • alle deler som inngår i Eldrift sine produkter får et nytt liv når de kommer tilbake til oss!
 • vi utnytter materialene som blir til overs etter produksjonen

Tilby

 • reparasjon eller assistanse med reparasjon av våre produkter
 • retur av elbilbatterier
 • resirkulering av produkter ved slutten av deres levetid

Vi tror at dette vil føre til økt verdi, bærekraft og sist men ikke minst – det vil være mye bedre for planeten vår!

Gjør byggeplassen din utslippsfri!

En 25 tonns gravemaskin har en teoretisk driftstid på 5-7 timer med 300 kWh batteri. Ved bruk av et vanlig strømuttak som finnes på byggeplassen vil det kunne lades opp i løpet av 6-7 timer. Bruker du derimot Eldrifts ELCHARGE ladestasjon og ELSTORE batterimoduler, vil du kunne lade batteriet halvveis på ca en time.

Hvis maskinen lades i lunsjpausen, vil den derfor kunne fungere en hel arbeidsdag uten problemer!

HVORFOR VELGE EN FOSSILFRI BYGGEPLASS?

 • Reduserte utslipp

 • Redusere energibehovet med cirka 2/3

 • Reduserte kostnader

 • Forenklet vedlikehold

 • Redusert støy

 • Færre vibrasjoner

 • Bedre arbeidsmiljø

 • Bedre lokalmiljø

 • Eliminerer behov for høyt effektuttak på anleggsplassen