Skip to main content

Eldrift får midler fra Grønn Plattform

Skal akselerere overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter.

Grønn Plattform er en ny statlig satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid

Totalt ble det sendt inn over 400 søknader om støtte forprosjekt på Grønn Plattform, Integrate Renewables AS sin søknad som er et samarbeidsprosjekt med Eldrift AS, Solenergiklyngen og VIA ble en av de 93 prosjektene som fikk støtte.

På bygge- og anleggsprosjekter er det begrenset tilgjengelig effekt. Dette skaper utfordringer i forbindelse med lading av utslippsfrie anleggsmaskiner, som trenger mye effekt i korte perioder.

- Flere aktører vi har diskutert problemstillingen med, har tilsvarende ladeangst for anleggsmaskinene som vi hadde for lading av elbiler, for 10 år siden sier prosjektleder Thomas Flinskau.

meadow 3743023 1920

Lokale partnere

Sammen med våre samarbeidspartnere Integrate Renewables (prosjektansvarlig), Solenergiklyngen og VIA-klyngen, skal vi i arbeidet med å utforme hovedprosjektet, inngå intensjonsavtaler med aktører i hele næringskjeden for de ulike arbeidspakkene, fra utbygger, rådgivere, totalendreprenører, leverandører, Arena-klynger, i tillegg til flere forskningsinstitutter.

Om Grønn Plattform

Regjeringen har etablert ordningen Grønn plattform, en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.

Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.

Les mer om Grønn plattform her, og hvem som fikk støtte her

Om Eldrift AS

Eldrift AS ble stiftet i 2020 og har i omstillingen til lavutslippssamfunnet, som mål å utvikle infrastruktur for å utløse klimapotensialet som ligger i å elektrifisere alt som i dag bruker fossilt drivstoff. Eldrift har som visjon å gjøre batterielektriske kjøretøy, fartøy, maskiner, redskaper, og utstyr mer brukervennlig og lønnsomt enn fossildrevne alternativer.

Mer info om prosjektet finner du her.

https://youtu.be/6yk4i6blxmQ