Skip to main content

Senior Mekatronikk/Mekanisk ingeniør

Eldrift gjør overgangen til en utslippsfri fremtid mulig. Våre mobile ladeløsninger skal gjøre det lett og lønnsomt å velge bort fossilt drivstoff. Som en del av vårt team vil du være med på å utvikle teknologi som dekker morgendagens energibehov – i dag.

Formålet med stillingen

 • Utvikle energilagringsløsninger som er sikre, smarte og solide, for bruk i attraktive og konkuransedyktige produkter som gleder kunden og dekker mobile energi-tilgangsbehov.

 • Delta i integrerte leveranseprosjekter med energi-produksjon, lagring og overføring.

 • Bidra til opplæring av ingeniører og fagpersonell innenfor mekanisk disiplin.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utføre konsept og systemdesign ved å tolke beskrivelser av praktiske kundebehov og kravspesifikasjoner mot eksisterende utstyr og nyutviklingsbehov.

 • Designe, analysere, implementere og dokumenter integrerte systemer og sørge for at sikkerhet og funksjon er ivaretatt. Systemene har tett integrerte software, hardware og mekaniske komponenter som må virke godt og robust isammen. 

 • Utføre FMECA og risikoevaluering av komponenter og integrerte systemer.

 • Gjennomgå og godkjenne design, tegninger og produksjonsunderlag ihenhold til kundekrav, interne retningslinjer, nasjonale og internasjonale standarder.

 • Delta i tilbudsarbeid med tekniske og fagspesifikke kommersielle avklaringer.

 • Utarbeide prosedyrer for testing og produksjon.

 • Følge opp produksjon og testarbeid direkte.

 • Lede revisjon av design og produksjonsdokumentasjon.

 

Kvalifikasjoner, kompetanse og egenskaper

 • BSc eller MSc i Mekatronikk eller Mekanisk – relevant erfaring kan kompensere for utdannelse.

 • Erfaring med design og operasjon av mobile systemer utsatt for vibrasjon.

 • Erfaring med FEA og håndkalkulasjoner av statiske og dynamiske strukturer.

 • Kjennskap til praktisk utvikling ihht maskindirektivet og standarder for løfting.

 • Interesse og evne til å levere sikre og kvalitetsmessige løsninger i tett tverrfaglig samarbeid.

 • Glede av kontinuerlig læring og faglig utvikling.

 

Hva vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver som lar deg vokse profesjonelt

 • Integrert team med godt arbeidsmiljø

 • Gode arbeidsvilkår

 • Engasjerte, kreative og profesjonelle kollegaer

 • Innovativt, internasjonal og teknologi-fokusert miljø

 • Arbeidssted er Breimyra 9, 4344 Bryne

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Eldrift AS, Full-time, Bryne