Skip to main content

Kybernetikk-/Data-/Automasjonsingeniør

Eldrift gjør overgangen til en utslippsfri fremtid mulig. Våre mobile ladeløsninger skal gjøre det lett og lønnsomt å velge bort fossilt drivstoff. Som en del av vårt team vil du være med på å utvikle teknologi som dekker morgendagens energibehov – i dag.

Formålet med stillingen

 • Styrke vårt spennende team som utvikler mobile hurtiglade- og energilagringsløsninger som er sikre, smarte og solide, for bruk i attraktive og konkuransedyktige produkter som gleder kunden og dekker mobile energi-tilgangsbehov.

 • Delta i integrerte leveranseprosjekter med energi-produksjon, lagring og overføring.

 • Bidra til opplæring av ingeniører og fagpersonell innenfor programmering og styringsdisiplin.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utføre konsept og systemdesign ved å tolke beskrivelser av praktiske kundebehov og kravspesifikasjoner mot eksisterende utstyr og nyutviklingsbehov.

 • Designe, analysere, implementere og dokumenter styringssystemer og sørge for at sikkerhet og funksjon er ivaretatt. Systemene har tett integrerte software, hardware og mekaniske komponenter som må virke godt og robust isammen. 

 • Utføre FMECA og risikoevaluering av komponenter og integrerte systemer.

 • Gjennomgå og godkjenne design og kode ihenhold til kundekrav, interne retningslinjer, nasjonale og internasjonale standarder.

 • Delta i tilbudsarbeid med tekniske og fagspesifikke kommersielle avklaringer.

 • Utarbeide prosedyrer for testing og produksjon.

 • Følge opp produksjon og testarbeid direkte.

 • Lede revisjon av design og produksjonsdokumentasjon.

 

Kvalifikasjoner, kompetanse og egenskaper

 • BSc eller MSc i Data/Kybernetikk/Automasjon – relevant erfaring kan kompensere for utdannelse.

 • Erfaring med styring av kraftelektronikk, AC/DC og DC/DC-omformere er en fordel.

 • Erfaring i Python, C, Typescript, C# og/eller PLS-programmering.

 • Kjennskap til praktisk utvikling ihht til funksjons-sikkerhetsmetodikk, spesielt IEC61508 IEC61511 eller andre referanser er fordelaktig.

 • Interesse og evne til å levere sikre og kvalitetsmessige løsninger i tett tverrfaglig samarbeid.

 • Glede av kontinuerlig læring og faglig utvikling.

 

Hva vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver som lar deg vokse profesjonelt

 • Integrert team med godt arbeidsmiljø

 • Gode arbeidsvilkår

 • Engasjerte, kreative og profesjonelle kollegaer

 • Innovativt, internasjonal og teknologi-fokusert miljø

 • Arbeidssted er Breimyra 9, 4344 Bryne

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Eldrift AS, Full-time, Bryne