Skip to main content

Det grønne skiftet krever enkle mobile energiløsninger – og modige kommuner

En banebrytende hurtiglader kan redusere strømforbruket og gjøre batteri-investeringer lønnsomme på anleggsplasser. Men det er avgjørende at det offentlige fortsetter å legge til rette for nullutslipps-løsninger. 

Det er et sjokk for mange entreprenører: De satser grønt og anskaffer elektriske maskiner, og så viser det seg at infrastrukturen er fraværende.

– Tilgjengelig mobil energi er avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet, sier daglig leder i Eldrift, Jon Arne Hammersmark.

– Er det ikke strøm på stedet, må du kunne frakte energien din dit. Og det må gjøres på en enkel og brukervennlig måte, forklarer han.

Eldrift er selskapet bak ELCHARGE™ – et hurtigladesystem med batteribank, som er kompakt, robust, mobilt og enkelt å operere. De første systemene har vært i drift i over et halvt år, og etterspørselen er betydelig. Selskapet har økt antall ansatte fra 10 til 22 på kort tid.

Fjerner strømtoppene

 ELCHARGE™ -systemet kan brukes i alle bransjer hvor det kreves hurtiglading, men hittil har fokus vært på anleggsbransjen. Elektrifiseringen av denne sektoren gir økt behov for strøm, og Eldrifts løsning kan fjerne flaskehalsene i strømforsyningen.

– Hurtiglading av store maskiner krever i dag tilgang til mye strøm, opptil 700-800 ampere for å lade en anleggsmaskin. Det er i dag kun et fåtall anleggsplasser som kan legge til rette for dette. Det er derfor det er så viktig å ha batterier. Ved å benytte batterier som et energilager har vi i dag mulighet til å tilby hurtigladere som kun trenger 16 ampere, og det finner man over alt, sier Hammersmark.

– Enten det er en hurtiglader som står langs en vei eller en kai eller på et skianlegg, så vil det være helt avhengig av et batteri for å ta ned strømtoppene – altså periodene hvor man bruker mest strøm og belaster strømnettet mest. I tillegg er det lang ventetid på strøm, så vår løsning fjerner begge disse utfordringene, konstaterer han.

MCU series cable side

Går sammen med Morrow

Eldrift har så langt anvendt gjenbrukte batterier fra elbiler i sine batterimoduler, men selskapet har nå signert en intensjonsavtale med Morrow Batteries.

– Avtalen gir oss muligheten til å produsere 6000 enheter. Vi ønsker å levere ladere og energiløsninger både til Norge og ut i Europa – med verdens beste og mest miljøvennlige batterier. Brukerne vil da få kortreiste batterier med lavere CO2-avtrykk, til en rimeligere penge. I tillegg øker sikkerheten, fordi LFP-teknologien Morrow bruker er den tryggeste som finnes på markedet, forteller Hammersmark.

Lars Christian Bacher er administrerende direktør i Morrow Batteries og sier at de er glade for å gå sammen med et energilagringsselskap på fremmarsj.

– Dette samarbeidet vil gi økt tilgang til vår banebrytende batteriteknologi og skape nye muligheter for innovasjon og vekst i energisektoren, slår han fast.

Verdensledende produkter

Det offentlige spiller naturligvis en stor rolle i den grønne transformasjonen. Kommunene kan legge til rette for nullutslipps-investeringer med støtteordninger og vektlegging av slike løsninger i anbudsrunder.

– Skal vi nå 2025-målene er det viktig at anbud som blir lagt ut fortsatt krever nullutslippsløsninger – og det vil si elektrifisert utstyr. I anleggsbransjen brukes det svært mye energi, men går man fra diesel til elektrifisering vil man spare 2/3 av energiforbruket, sier Hammersmark.

Han har klare ambisjoner om å lage verdensledende produkter fra Eldrifts lokaler på Bryne.

– Målet er å revolusjonere måten vi tenker energi på. Vi har en visjon om en fremtid uten forurensning, og det kan vi kun få til med god infrastruktur og et prispunkt som gjør det mest fornuftig å velge utslippsfrie løsninger. Det forutsetter at både produkt- og premissleverandører drar lasset sammen, sier Hammersmark.