Oslo kommune gir støtte til mobile ladeløsninger

Vi gleder oss over tilskuddsordningen fra Oslo og oppfordrer andre kommuner til å gjøre tilsvarende.

Oslo kommune ser at tilgangen på strøm er en utfordring for mange anleggsplasser. Derfor innfører de en støtteordning for batteribanker og mobile ladeløsninger! Ta kontakt for å høre hva Eldrift kan tilby!

Til nå har kjøpere av nullutslippsmaskiner fått Enova-tilskudd, men batteribanker for lading og redusert belastning i strømnettet er ikke med i ordningen. Dette er avgjørende for det grønne skiftet i anleggsbransjen! Fra nå av kan de som kjøper "batterikontainere" få 50% tilskudd av kostnadene, begrenset oppad til 1,8 millioner kroner! Vi oppfordrer andre kommuner til å tilby tilsvarende støtte for å sette fart på bruken av elektriske maskiner.

Les mer om kriteriene og søk støtte her: https://klimatilskudd.no/mobile-ladestasjoner

Breimyra 9, 4344 Bryne

+47 47 46 65 70

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Org. nr 924 971 053