Vår store nyhet er lansert!

Enkle, mobile ladeløsninger

Eldrift AS skal gjøre batterielektriske kjøretøy, fartøy, maskiner, redskaper, og utstyr mer brukervennlig og lønnsomt enn fossildrevne alternativer.

ELCHARGE™ MCU-series kan sees på EVS35 i Oslo og Lydløsfestivalen i Arendal

Opplev ELCHARGE™ MCU-series - vår nye mobile lynlader som er utstilt på Klima Oslo sitt område på EVS35 i Lillestrøm 11.-15. juni (E02). Den står i tillegg på vår egen stand på Lydløsfestivalen i Arendal 17.-18. juni. Stikk innom og snakk med oss om hvordan enkel lynlading SKAL være. Vi sees!

Oslo kommune gir støtte til mobile ladeløsninger

Vi gleder oss over tilskuddsordningen fra Oslo og oppfordrer andre kommuner til å gjøre tilsvarende.

Oslo kommune ser at tilgangen på strøm er en utfordring for mange anleggsplasser. Derfor innfører de en støtteordning for batteribanker og mobile ladeløsninger! Ta kontakt for å høre hva Eldrift kan tilby!

Eldrift får 8,3 millioner til å utvikle hurtigladere for anleggsmaskiner

Enova støtter prosjekt ledet av Eldrift.

Prosjektet går ut på å utvikle og teste mobile lade- og batteriløsninger for elektriske anleggsmaskiner. Der andre konsepter går ut på å tilby én stor batteri- og ladeløsning sentralt plassert på anleggsplassen, har Eldrift kommet opp med et konsept hvor flere mindre og kompakte hurtigladere plasseres rundt omkring på anleggsplassen i nærhet til de ulike anleggsmaskinene. Laderne kan flyttes rundt av maskinen selv ved behov.

HVORFOR VELGE ELDRIFT’S LØSNINGER?

  • Hurtigste form for lading til anleggsmaskiner tilgjengelig i dag

  • Kabelfritt mellom maskin og batteri under drift

  • Unik, utbyttbar modulløsning

  • Stiller mindre krav til maskin som skal frakte systemet.

  • Kostnadseffektivt

  • Kompakt, tar opp mindre plass

  • Trygg, enkel og forståelig lading

Modulært System

Eldrift sitt modulære lyneladesystem skal enkelt håndteres av maskinen som bruker dem. Det skal være like enkelt å håndtere disse som en gjør med dieseltanken i dag når maskinene trenger påfyll.

Vårt lynladesystem består av en mobil lynlader med batteri og opptil flere batterimoduler som enkelt kan flyttes på. De vil også selvsagt være mulig å lade disse på vanlige hurtigladere.

Breimyra 9, 4344 Bryne

+47 47 46 65 70

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Org. nr 924 971 053